Strandene

 

strandene_anholt

 

Badestrande og Blå Flag

Anholt har 6 kilometer Blå Flag strand og du kan bade ved alle strandene, øen rundt med undtagelse af ved sælreservatet på Totten.

Ynglefugle

Der skal være plads til både fugle og mennesker på stranden. Derfor har Dansk Ornitologisk Forening startet et projekt, hvor man med skilte gør opmærksom på de truede kystfugle. Projektet er betalt af Verdensnaturfonden.

Blot et lille område med ro og fred, evt. en revle eller odde, er nok til at sikre ynglefuglene på den lokale strand.

Gode råd når du færdes ved kysten i yngletiden 

Færdsel ved vore strande i yngletiden (15. april -15. juli) skaber problemer for vore kystfugle. Især de arter som yngler i kolonier.

Æg og unger er godt camouflerede. Se dig godt for!

Følg derfor disse 3 gode råd:

  1. Vær opmærksom på ængstelige forældrefugle, som flyver skrigende omkring eller spiller syge. De har æg og unger lige i nærheden.
  2. Æg og unger bliver et let bytte for andre dyr, når de lades alene. De kan dø af varme en hed sommerdag eller af kulde i køligt og fugtigt vejr. Skræm derfor ikke den rugende fugle af reden.
  3. Husk at hunde skal føres i snor! Løse hunde anretter hvert år skader i kystfuglekolonier.

Vær med til at beskytte vores ynglende kystfugle: Undgå færdsel i fuglenes yngleområder.

God fornøjelse på resten af stranden.

 

strandene_anholt