Anholt Redningsstation er Danmarks mest isolerede og rykker ud til opgaver i farvandet, der omringer Anholt. De fastansatte og mange frivillige står klar, når nogen er i nød. I dette interview mellem Alf Arén og Bent Rasmussen kan du læse mere om Anholt Redningsstation.

AA

Hvad er det for en redningsstation I har herovre?

BR

Selve organisationen hører under Forsvaret. Før lå vi under Farvandsvæsenet og var en selvstændig enhed under Forsvarsministeriet. Vores station hører nu til tredje eskadre, som er en sammensætning af alle sejlende SAR enheder.

Man kan sige, at vi er gået fra at være en mere civil del til at være en mere militær del, men vi er stadig civilansatte. På mange måder har det været godt for os at komme ind under Forsvaret, da der er flere penge til rådighed, end hvad der var tidligere. Det er bl.a. Forsvaret, der varetager vores både.

Vores station er meget isoleret hvilket gør, at vi er meget selvstændige, men der er selvfølgelig nogle retningslinjer, som vi skal følge. For eksempel skal vi kunne sejle ud kort tid efter at et udkald kommer, og der er regler i forhold til hvor mange ansatte, vi skal være.

Historisk set har stationen altid haft en vigtig rolle, da vi ligger centralt i Kattegat og kan sejle i alle retninger. Før i tiden forliste der mange skibe rundt om øen, og det var også i forbindelse med det, at den første station blev oprettet i 1878.

Dengang boede der ca. 200 mennesker på øen, og spørgsmålet om en station på øen var helt oppe at vende i Folketinget, fordi man var i tvivl om, hvorvidt der var bemanding nok til at kunne varetage sådan en opgave.

Den første station blev anlagt ude ved Fyret, men man fandt hurtigt ud af, at det var alt for besværligt, hver gang de skulle køre ud med hestevogn for at hente båden, så det endte med, at man flyttede stationen til midten af øen. Der var et tidspunkt, hvor der var to redningsstationer, både ved Fyret og midt på øen. Da havnen blev anlagt flyttede man stationen hertil.

Anholt Redningstation
Anholt Redningstation
Anholt redningstation
Anholt redningstation

AA

Hvad har I af faciliteter på øen?

BR

Vores station er lige blevet renoveret. Vi har selvfølgelig både noget gammelt og noget nyt materiel, men det hele fungerer fint. Vores egen sikkerhed er altid i fokus.

Vi har en tung båd, der kan sejle i alt slags vejr og som kan blive ved med at ligge og søge, da der er mulighed for at få mad og hvile ombord. Vi har også en hurtig båd, som sejler 40 knob, og det er tit den, der først kommer ud. Udover bådene har vi en ambulance, som også fungerer som redningsbil, hvis vi skal ned på stranden.

Anholt redningstation
Anholt redningstation

AA

Hvor mange arbejder på stationen?

BR

Vi er femten tilknyttet i alt. Vi er tre fastansatte og i sommermånederne fire. Der er yderligere otte frivillige, som får løn for at stå til rådighed og fire, som vi kan trække ind.

Vi har Danmarks eneste redningskvinde, det er vi meget stolte af.

AA

Hvor mange udkald har i løbet af et år?

BR

Det varierer meget, men vi har ca. 15–20 af det vi kalder kategori A, SAR opgaver, som enten er nødforebyggende eller decideret for at redde liv. Så har vi ca. 80–100 af det, vi kalder kategori B, bugseringer og ambulancekørsel osv.

Jeg oplever ofte, at vi stopper ulykken ved at komme ud, da det skaber en ro at få redningsfolk ombord.

Anholt redningstation
Anholt redningstation
Anholt redningstation

AA

Hvorfor valgte du at arbejde på redningsstationen?

BR

Jeg så et jobopslag og kørte en dag forbi stationen. Der holdt en masse biler, og jeg så det fællesskab, de havde på stationen. Jeg havde sejlet og fisket siden jeg var 17 år. Det gjorde, at jeg havde lyst til at søge.

Det er også det fællesskab der gør, at jeg stadig er på mit arbejde i dag. Vi er på mange måder forskellige, hvilket jeg godt kan lide. Vi kan af og til være uenige, men når vi mødes på stationen, er vi et samlet team.

Jeg synes virkelig også, at det er fantastisk med de frivillige, der får så lidt for at stå til rådighed 24 timer i døgnet. De smider, hvad de har i hænderne, for at være med og redde andre mennesker.

Min søn er 6. generation, som arbejder på redningsstationen i vores familie. Den første stationsleder, der kom i 1878 var min tipoldefar.

Jeg elsker bare havet, jeg er et med det, når jeg kommer ud. Jeg føler, at jeg kommer hjem.

Anholt redningstation
Anholt redningstation
Anholt redningstation

AA

Er der en redningsaktion, du husker særlig godt?

BR

Ja. jeg var lige blevet stationsleder. Det var en mørk nat i starten af sommeren, og det blæste ca. 15 s/m - altså kuling. Vi fik at vide, at der var et stort sejlskib, der tog vand ind mellem Anholt og Grenaa. Skibet hed Martha og var på vej fra Frederikshavn til Sjælland,

Vi sejlede ud med en stor båd og en let båd. Jeg var i den store og Jesper sejlede i den lette. Grenaa var også ude med deres to både.

Jesper var den første, der var ude og fik stoppet skibet, så vi kunne komme op på siden af det med pumper for at få vandet ud.

Vi fik vores folk ombord med pumper, og det gjorde Grenaa også. Mens vi lå der med de små og store både, blev vi bedt om at få flere pumper ombord, så de små både sejlede over mod Martha. Mens de var i gang med det, kæntrede det store sejlskib med 17 mennesker ombord og to redningsfolk.

Jeg husker, at det er en der siger: ”Båden er kæntret!” og i samme øjeblik det sker, starter vores personlige nødsender, som viser at vores redningsfolk er i vandet. Vi tændte projektørerne, og så råbte jeg til resten af folkene: ”Båden er kæntret, vi skal søge efter folk!”. Det handlede om ikke at gå i panik, men i stedet bare gå til opgaven uden at tænke på alt rundt omkring.

Jesper fandt vores egen mand, han var svømmet ud gennem sejlene. Vi fandt først en pige, der var helt alene. Syv andre kom i en redningsflåde, og syv havde kædet sig sammen. Der var to, der omkom, de var under dæk, da skibet gik ned.

Jeg husker, at vi fik den første pige ind til siden af båden, jeg råbte, at vi skulle have stigen ud, så hun kunne komme ombord, men så tog min svigerfar og Helge Carlsen fat i hende og hev hende op over siden.

Den aktion styrkede mig mentalt i at være leder og bekræftede mig i, at det var det rigtige job, jeg havde valgt.

Anholt redningstation
Anholt redningstation
Anholt redningstation
Anholt redningstation

AA

Hvad tror du, redningsstationen betyder for Anholt?

BR

Det er en af de største arbejdspladser på øen, og jeg tror, at det er et godt afbræk for folk. Det at komme lidt væk fra hverdagen og ind i et fællesskab kan gøre en stor forskel. Personligt synes jeg, at det er fantastisk at et så lille samfund kan bygge sådan en stor styrke op.

Anholt redningstation
Anholt redningstation

AA

Hvis du skulle vise et fremmed menneske et sted på Anholt, hvor skulle det så være?

BR

Der er mange steder, men når du går midt i Ørkenen, hvor vandrerklitten er, så plejer jeg at stoppe op. Stilheden og udsigten der er virkelig fantastisk.

For mere information kan du besøge Redningsstationen.

Fortælling

Bent Rasmussen

Foto

Alf Arén, Ekstra

Udvikling

Tobias Gerhardson, Ekstra

Tekst

Alf Arén, Ekstra