Anholt Borgerforening

Anholts politiske og sociale organisation.

Den bedste måde at bevare dette unikke og fantastiske samfund er ved at samarbejde med alle de parter, som kan hjælpe øen fremad. Dette gælder Norddjurs Kommune og interesseorganisationer m.fl. Det er vigtigt at skabe gode sociale forhold for Anholts beboere og gode oplevelser for gæster på øen. Det er vigtigt med turistattraktioner, der kan tiltrække gæster også uden for højsommeren.

Bestyrelsen holder et årligt møde med Norddjurs Kommunes kontaktudvalg for Anholt, og to bestyrelsesmedlemmer sidder i Færgeudvalget Grenaa-Anholt færgefart. Herudover holder bestyrelsen møder med Anholt Havn A/S.

Borgerforeningen er medlem af Sammenslutningen af danske småøer.

Gennem de mange kontakter har borgerforeningen stor indflydelse på øens udvikling.

Borgerforeningen udgiver Anholt-Posten, der udkommer fire gange om året.