Vielse

Man kan blive borgerligt viet på Anholt af giftefoged Signe Hylby. Henvendelse til Signe på tlf. +45 25 56 01 31 eller til borgerservice i Norddjurs Kommune.